• Soseaua Nordului nr. 82-92, intrarea A, ap. 66, sector 1, Bucuresti, 014104